ฟิลม์สี 135/36
Fujifilm Color C200 135/36 ม้วนละ 170 บาท
Fujifilm Superia 200 135/36 ม้วนละ 190 บาท
Fujifilm Superia 400 135/36 ม้วนละ 220 บาท
Fujifilm CLN Pro 400H 135/36 ม้วนละ 390 บาท

ฟิลม์ขาวดำ 135/36
Ilford Delta 100 135/36 ม้วนละ 220 บาท
Ilford Delta 400 135/36 ม้วนละ 220 บาท
Ilford Delta 3200 135/36 ม้วนละ 253 บาท
Ilford HP5 Plus 400 135/36 ม้วนละ 197 บาท
Ilford XP2 400 135/36 (ล้าง C-41) ม้วนละ 230 บาท

ฟิลม์สี 120
Fujifilm CLN Pro 160NS 120 (Pack 5) แพ็คละ 1,500 บาท
Fujifilm CLN Pro 160NS 120 ม้วนละ 300 บาท
Fujifilm CLN Pro 400H 120 (Pack 5) แพ็คละ 1,600 บาท
Fujifilm CLN Pro 400H 120 ม้วนละ 320 บาท

ฟิลม์ขาวดำ 120
Ilford HP5 Plus 400 120 ม้วนละ 187 บาท
Ilford Delta 100 120 ม้วนละ 220 บาท
Ilford Delta 3200 120 ม้วนละ 253 บาท
Ilford XP2 400 120 (ล้าง C-41) ม้วนละ 220 บาท