Seculine ProDisk

อุปกรณ์ที่ช่วยให้งานปรับสี และแสงของภาพเป็นเรื่องง่าย ด้วยการรวมทั้ง White balance filter, Color balance card และ Gray Card ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการปรับสี และแสงของภาพไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว เหมาะสำหรับช่างภาพมืออาชีพ การถ่ายภาพเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ การทดสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพ และผู้ที่ต้องการให้ศึกษาในเรื่องของ color management ใช้ได้กับกล้อง digital SLR และกล้อง digital video camera

ProDisk II ราคาพิเศษ 1,700 บาท (ใช้กับเลนส์ใหญ่สุดขนาด 82mm)
ProDisk Mini ราคาพิเศษ 1,300 บาท (ใช้กับเลนส์ใหญ่สุดขนาด 67mm)

การปรับสีของภาพด้วย White balance filter
สำหรับปรับตั้งค่า custom white balance ในตัวกล้องให้เที่ยงตรงใกล้เคียงกับสภาพแสง เพื่อให้ได้สีของวัตถุในภาพใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด

1. นำ White balance มาปิดที่หน้าเลนส์ทั้งหมด
2. ปรับระบบโฟกัสของกล้องเป็นแบบแมนนวลโฟกัส
3. หันหน้าเลนส์ไปทางแหล่งแสงแล้วทำการถ่ายภาพ
4. นำภาพที่ได้ไปตั้งค่าในเมนู Custom White Balance แล้วถ่ายภาพตามปกติ

การเทียบสีของวัตถุในภาพด้วย Color balance card
สำหรับถ่ายภาพอ้างอิงเพื่อปรับสีของวัตถุในภาพในขั้นตอนของการปรับแต่งภาพ หรือการทดสอบสีของเลนส์ถ่ายภาพ

1. นำ Color balance card ไปวางใกล้วัตถุ ในระนาบ และสภาพแสงเดียวกับวัตถุ
2. ถ่ายภาพวัตถุพร้อม Color balance card
3. ปรับ color profile ด้วยโปรแกรมแต่งภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยภาพที่ได้
4. นำ color profile ที่ได้ไปใช้กับภาพอื่นที่ถ่ายในสภาพแสงเดียวกัน

การใช้ Gray Card
สำหรับวัดแสงด้วยค่าแสงเทากลาง 18% ก่อนทำการถ่ายภาพ เพื่อให้ได้สภาพแสงที่แม่นยำที่สุด ลดปัญหาภาพมืด หรือสว่างกว่าความเป็นจริง

1. นำ Gray Card ไปวางใกล้กับวัตถุที่ต้องการถ่าย โดยอยู่ในสภาพแสงเดียวกับวัตถุ
2. ปรับโหมดวัดแสงของกล้องเป็นระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุด
3. ซูมภาพให้ Gray Card ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาพ
4. กดครึ่งชัตเตอร์เพื่อทำการวัดแสง แล้วกดปุ่มล็อคค่าควางจำแสง
5. น่าค่าแสงที่ได้มาใช้ในการถ่ายภาพ

ตัวอย่างภาพเปรียบเทียบการใช้ Auto WhiteBalance และการใช้ Custom WhiteBalance ด้วย ProDisk II ทั้งสองภาพทำการลดขนาดด้วยโปรแกรม PhotoShop

Canon G10 Auto WhiteBalance
ภาพจะติดสีฟ้า และไม่สามารถแสดงสีม่วงซึ่งเป็นสีแท้จริงตัวแบบในภาพได้

Canon G10 Custom WhiteBalance with ProDisk II
สีของวัตถุใกล้เคียงกับสีจริงมากขึ้น กล้องสามารถแสดงสีม่วงบนตัววัตถุได้