Luxury Genuine Matt Black Leather SNIPER STRAP

สายคล้องกล้องทำจากหนังแท้ทั้งเส้น พร้อมลวดสลิงด้านในสาย ป้องกันการตัดขาด ช่วยป้องกันกล้องจากการถูกขโมย ระบบ Shock Absorber ช่วยลดน้ำหนัก และลดการกระแทกของตัวกล้อง ตัวล็อคสายระบบลูกปืน ลดการบิดตัวของสาย เพื่อความคล่องตัวในการหมุนตัวกล้อง

ราคาพิเศษ 5,690 บาท

SNIPER-STRAP "THE PRO"

สายคล้องกล้องพร้อมลวดสลิงด้านในสาย ป้องกันการตัดขาด ช่วยป้องกันกล้องจากการถูกขโมย ระบบ Shock Absorber ช่วยลดน้ำหนัก และลดการกระแทกของตัวกล้อง ตัวล็อคสายระบบลูกปืน ลดการบิดตัวของสาย เพื่อความคล่องตัวในการหมุนตัวกล้อง

ราคาพิเศษ 3,290 บาท

SNIPER-STRAP "THE COMPACT"

สายคล้องกล้องพร้อมลวดสลิงด้านในสาย ป้องกันการตัดขาด ช่วยป้องกันกล้องจากการถูกขโมย ระบบ Shock Absorber ช่วยลดน้ำหนัก และลดการกระแทกของตัวกล้อง ตัวล็อคสายระบบลูกปืน ลดการบิดตัวของสาย เพื่อความคล่องตัวในการหมุนตัวกล้อง เหมาะสำหรับ กล้อง DSLR ขนาดเล็ก กล้อง Mirorless และกล้อง Compact

ราคาพิเศษ 2,490 บาท

SNIPER-STRAP "THE STRAP-SURFER"

สายคล้องกล้องกับกระเป๋าใส่กล้อง ทำสายสะพายกระเป๋าใส่กล้องให้เป็นสายคล้องกล้อง พร้อมลวดสลิงด้านในสาย ป้องกันการตัดขาด ช่วยป้องกันกล้องจากการถูกขโมย ตัวล็อคสายระบบลูกปืน ลดการบิดตัวของสาย เพื่อความคล่องตัวในการหมุนตัวกล้อง เหมาะสำหรับ กล้อง DSLR กล้อง Mirorless และกล้อง Compact

ราคาพิเศษ 2,990 บาท

     

SNIPER-STRAP THE "AC" ACTIVITY-CLIP
คลิ๊ปสำหรับล็อคสายไม่ให้แกว่ง ระบบล็อคแบบพิเศษช่วยให้สามารถปลดกล้องมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ราคาพิเศษ 1,290 บาท