NITECORE USN1 Smart Charger
เครื่องชาร์จสำหรับกล้อง Sony ที่ใช้แบตเตอรี่ NP-FW50 ใช้ไฟจาก Port USB ใช้ PowerBank ชาร์จได้ มีหน้าจอ LED Display แสดงสถานะการชาร์จแบบ Real Time ปรับแรงดันไฟอัตโนมัติให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ ทำจากวัสดุ Durable PC+ABS ไม่ลามไฟ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สามารถชาร์จแบตได้ 2 ก้อนพร้อมกัน สินค้ารับประกัน 2 ปี
ราคาพิเศษ 790 บาท

NITECORE USN2 Smart Charger
เครื่องชาร์จสำหรับกล้อง Sony ที่ใช้แบตเตอรี่ NP-BX1 ใช้ไฟจาก Port USB ใช้ PowerBank ชาร์จได้ มีหน้าจอ LED Display แสดงสถานะการชาร์จแบบ Real Time ปรับแรงดันไฟอัตโนมัติให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ ทำจากวัสดุ Durable PC+ABS ไม่ลามไฟ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สามารถชาร์จแบตได้ 2 ก้อนพร้อมกัน สินค้ารับประกัน 2 ปี
ราคาพิเศษ 899 บาทNITECORE USN4 Pro Smart Charger
เครื่องชาร์จสำหรับกล้อง Sony ที่ใช้แบตเตอรี่ NP-FZ100 ใช้ไฟจาก Port USB ใช้ PowerBank ชาร์จได้ มีหน้าจอ LED Display แสดงสถานะการชาร์จแบบ Real Time ปรับแรงดันไฟอัตโนมัติให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ ทำจากวัสดุ Durable PC+ABS ไม่ลามไฟ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สามารถชาร์จแบตได้ 2 ก้อนพร้อมกัน สินค้ารับประกัน 2 ปี
ราคาพิเศษ 899 บาทNITECORE ULM10 Pro Smart Charger
เครื่องชาร์จสำหรับกล้อง Leica ที่ใช้แบตเตอรี่ BP-SCL5 ใช้ไฟจาก Port USB ใช้ PowerBank ชาร์จได้ มีหน้าจอ LED Display แสดงสถานะการชาร์จแบบ Real Time ปรับแรงดันไฟอัตโนมัติให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ ทำจากวัสดุ Durable PC+ABS ไม่ลามไฟ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สามารถชาร์จแบตได้ 2 ก้อนพร้อมกัน สินค้ารับประกัน 2 ปี
ราคาพิเศษ 2,190 บาท

 

NITECORE ULSL Smart Charger
เครื่องชาร์จสำหรับกล้อง Leica SL ใช้ไฟจาก Port USB ใช้ PowerBank ชาร์จได้ มีหน้าจอ LED Display แสดงสถานะการชาร์จแบบ Real Time ปรับแรงดันไฟอัตโนมัติให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ ทำจากวัสดุ Durable PC+ABS ไม่ลามไฟ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สินค้ารับประกัน 2 ปี
ราคาพิเศษ 2,190 บาท

 

NITECORE UCN1 Smart Charger
เครื่องชาร์จสำหรับกล้อง Canon ที่ใช้แบตเตอรี่ LP-E6 , LP-E6N , LP-E8 ใช้ไฟจาก Port USB ใช้ PowerBank ชาร์จได้ มีหน้าจอ LED Display แสดงสถานะการชาร์จแบบ Real Time ปรับแรงดันไฟอัตโนมัติให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ ทำจากวัสดุ Durable PC+ABS ไม่ลามไฟ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สินค้ารับประกัน 2 ปี
ราคาพิเศษ 790 บาทNITECORE UCN2 Pro Smart Charger
เครื่องชาร์จสำหรับกล้อง Canon ที่ใช้แบตเตอรี่ LP-E6 , LP-E6N ใช้ไฟจาก Port USB ใช้ PowerBank ชาร์จได้ มีหน้าจอ LED Display แสดงสถานะการชาร์จแบบ Real Time ปรับแรงดันไฟอัตโนมัติให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ ทำจากวัสดุ Durable PC+ABS ไม่ลามไฟ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สามารถชาร์จแบตได้ 2 ก้อนพร้อมกัน สินค้ารับประกัน 2 ปี
ราคาพิเศษ 899 บาท

NITECORE UNK1 Smart Charger
เครื่องชาร์จสำหรับกล้อง Nikon ที่ใช้แบตเตอรี่ EN-EL-14/EN-EL14a , EN-EL15 ใช้ไฟจาก Port USB ใช้ PowerBank ชาร์จได้ มีหน้าจอ LED Display แสดงสถานะการชาร์จแบบ Real Time ปรับแรงดันไฟอัตโนมัติให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ ทำจากวัสดุ Durable PC+ABS ไม่ลามไฟ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สินค้ารับประกัน 2 ปี
ราคาพิเศษ 790 บาท

NITECORE UNK2 Smart Charger
เครื่องชาร์จสำหรับกล้อง Nikon ที่ใช้แบตเตอรี่ EN-EL15 ใช้ไฟจาก Port USB ใช้ PowerBank ชาร์จได้ มีหน้าจอ LED Display แสดงสถานะการชาร์จแบบ Real Time ปรับแรงดันไฟอัตโนมัติให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ ทำจากวัสดุ Durable PC+ABS ไม่ลามไฟ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สามารถชาร์จแบตได้ 2 ก้อนพร้อมกัน สินค้ารับประกัน 2 ปี
ราคาพิเศษ 899 บาท